นโยบายการคืน / เปลี่ยนสินค้า

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากการผลิต หรือความเสีย หายจากการขนส่งเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้า ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และบริษัทฯขอ สงวนสิทธิ์ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า จาก 3เอ็ม ดิลิเวอรี่ กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนสินค้า

1. หากท่านพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. 0-2106-8255 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00 – 19:00 น.) เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่งสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากท่านได้รับสินค้าแล้ว โปรดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีไว้ เพื่อการตรวจสอบและยืนยันการซื้อ จาก 3เอ็ม ดิลิเวอรี่

2. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อบกพร่องและความเสียหาย ของสินค้าตามที่ได้รับแจ้งจากท่าน การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ และบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งผล การตรวจสอบให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ได้รับจากท่าน

3. ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีข้อบกจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยน สินค้าให้แก่ท่าน โดยจะนำสินค้าใหม่ไปจัดส่งให้ท่านถึงที่

ทางบริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้

1. สินค้ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากการผลิต
2. เกิดความเสียหายกับสินค้าเนื่องจากการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
3. ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
4. สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับ คาดหวังของลูกค้า
2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
3. ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง ภายหลัง 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
***ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

เงื่อนไขการ ยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของท่านอาจถูกยกเลิก เพื่อให้ท่านเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

1. สินค้าหมด/ สินค้าขาดตลาดไม่มีกำหนดเข้า
ในกรณีที่สินค้าหมด หรือสินค้าขาดตลาดไม่มีกำหนดเข้า เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งท่าน เพื่อให้ท่านเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

2. ไม่สามารถติดต่อท่านได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งซื้อของท่านในระบบแล้ว และไม่สามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้และไม่มีการติดต่อกลับจากท่าน ภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว คำสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3. คำสั่งซื้อซ้ำซ้อน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งซื้อของท่านในระบบ และสังเกตุว่ามีคำสั่งซื้อซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่จะโทรสอบถามท่านก่อน เพื่อขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่ท่านไม่ต้องการ
***กรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล์ และทางหน้าเว็บไซต์***

02 106 8255 [email protected]

จัดส่งทั่วประเทศ ส่งฟรี
เมื่อช้อปครบ 250 บาท

เก็บเงินปลายทาง
มั่นใจ ได้ของชัวร์

© 2024 3M. All Rights Reserved.